بِکِش،فرقی نمی کند ??

بکش پر بر فراز ساحل های شنی...

بکش تصویر یک کودک توی نقّاشی...

بکش با یک قلم و جوهر...

بکش با خودکار و لاک غلط گیر...

بکش خودت را در حال پرواز...

بکش با هر چه را که دوست داری...

بکش دور بالَت خط های رنگی،

بکش پر بر فراز دریای طوفانی...

بکش پر بر فراز تپّه های اَونلی...

زود باش بکش و در زمان سفر کن،

فرقی نمی کند با نور شمع،یا مهتابی??

فرقی نمی کند با جوهر یا خودکار و لاک غلط گیر،

فرقی نمی کند با بال پر یا رنگین کمانی

فرقی نمی کند پر پرواز،یا نقّاشی

مهم این است که در هر دوره،زمانه،

با یک خیال به آسمون پر بکشی??

/ 2 نظر / 42 بازدید
هانیه

این متنی که راجع به چادر میخواستی مبادا رنگ به رنگ های دنیا سیاهی چادرت را از چشمت بیندازد... هر وقت دلت را زدند از تیرگی چادرت... سیاهی کعبه را به یاد بیاور که همرنگ توست... بانویِ همرنگِ خانه یِ خدا... افتخار کن به رنگِ چادرت.. که همرنگِ چادرِ خانه خداست... بر دهان هرچه رنگ است میزند .. رنگین کمان چادر مشکی ما..