لبخند فیروزه ای تو

آنه!من عاشق تو هستم،

با همه ی رنگ هایی که داری

به خصوص لبخند فیروزه ایت 

که برایم می آورد شادی

لبخند فیروزه ایِ تو،

هیچ جایگزینی ندارد،

پس درست مصرف کنیم،

حیف است هدر برود!

نه...منظور من این نبود،

منظور من این است که؛

لبخند تو مثل بنفشه هاست؛

کاش می شد هروقت که می زنی لبخند،

من در کنارت باشم تا از آن استفاده کنم!

/ 0 نظر / 44 بازدید