??آنه شرلی،خیال های مخملی??

????????????????????????????????????????????????????❤فقط انسان های تنها یادداشت روزانه می نویسند:لوسی مود مونتگمری❤?????????????????????????????????????????????????? ?? خیال های مخملی، مجموعه دلنوشته های دختری درباره ی بانوی خیآل،آنه شرلی ست

شهریور 96
1 پست
تیر 99
1 پست
شهریور 94
9 پست
مرداد 94
18 پست
تیر 94
13 پست